WordPress Plugins Section

Làm thế nào để cài đặt WordPress Plugin

Không có plugin, WordPress chỉ là một nền tảng blogging đơn giản. Plugins cho phép người dùng tạo thêm nhiều tính năng, từ module thương mại điện tử tới cải tiến trang admin. Có hàng…

102 Likes Comment
WordPress ReCaptcha Save Changes

Chống spam WordPress comment bằng plugin Akismet và ReCaptcha

Mặc định WordPress cho phép người dùng bình luận bên dưới mỗi bài viết. Bình luận là cách để bạn tương tác với độc giả và nhận tư vấn từ họ. Thật không may, bình…

108 Likes Comment