Tag: Quản trị website

Quản trị website

Doanh nghiệp/tổ chức của bạn quá bận bịu, không có đủ nhân sự và chuyên môn để kiểm tra hoạt động của website, sao lưu dữ liệu định kỳ, phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố, đặc biệt là không cập nhật được thông tin, hình ảnh liên tục lên website hàng ngày? Bên