Tag: Chạy quảng cáo facebook

Chạy quảng cáo Facebook

Facebook đang là một trang mạng xã hội lớn nhất hiện nay với hơn 2 tỷ người dùngtại Việt Nam. Ở Việt Nam trung bình một người dành thời gian để lướt Facebook là hơn 2,5 giờ/ Ngày. Người người dùng Facebook, nhà nhà đều lướt Facebook. Điều này cho thấy được mạng xã hội