WordPress Plugins Section

Làm thế nào để cài đặt WordPress Plugin

Không có plugin, WordPress chỉ là một nền tảng blogging đơn giản. Plugins cho phép người dùng tạo thêm nhiều tính năng, từ module thương mại điện tử tới cải tiến trang admin. Có hàng…

93 Likes Comment